MENU   

Bel 24/7:

078 645 2257

Brandwacht huren bij uitval sprinklerinstallatie

Een sprinklerinstallatie is een belangrijk onderdeel van de brandveiligheidssystemen in een complex gebouw. Het zorgt er voor dat een beginnende brand geen mogelijkheid heeft om zich uit te breiden: in praktijk worden de meeste branden zelfs volledig geblust. Een sprinklerinstallatie maakt in veel gevallen dan ook het verschil tussen een kleine schade en een verwoestende brand.

Functie van een sprinklerinstallatie

In veel gevallen is een sprinklerinstallatie geëist in de gebruiksvergunning van een pand. De aanleiding hiervan kan divers zijn: er zijn bij de bouw grote brandcompartimenten ontwikkeld; er kan een hoge vuurlast aanwezig zijn of het pand heeft een bijzondere gebruikstoepassing. In alle gevallen is een sprinklerinstallatie een essentieel onderdeel van de brandveiligheid in een gebouw. Een storing of uitschakeling van de installatie kan dan ook vergaande gevolgen hebben bij een eventuele brand.

In sommige installaties is de sprinklerinstallatie ontworpen om ook zorg te dragen voor een tijdige detectie van brand. Als een sprinkler-kop door hitte geactiveerd wordt, zal er (naast de blussing) ook alarm worden geslagen. Wanneer een sprinklerinstallatie buiten werking is, vervalt ook deze manier van alarmering. Zo kan het voorkomen dat er, buiten dat er geen blussing mogelijk is, ook geen automatische detectie plaatsvindt.

Expertise in sprinkler-storingen

In veel gevallen zal de brandweer, gemeente of verzekeraar de aanwezigheid van één of meerdere Rijksgediplomeerde brandwachten eisen zolang de sprinklerinstallatie buiten werking is. Deze brandwachten lopen inspectierondes door het pand waarbij aandacht wordt besteed aan potentieel brandgevaarlijke situaties. Op deze manier wordt geprobeerd de kans op brand te minimaliseren. Daarnaast houdt de brandwacht toezicht op de bereikbaarheid van vluchtwegen.

De medewerkers van De Groot Brandwachten hebben ruime ervaring met storingen in sprinklerinstallaties. Deze deskundigheid is opgebouwd doordat wij de brandwachten leveren aan nagenoeg alle grote sprinkler-installateurs van Nederland. Hierdoor zijn wij goed bekend met de werking van de sprinklerinstallaties en kunnen (indien de installatie het toelaat) noodhandelingen aan het systeem verrichten in geval van een calamiteit.

Aanvullend materieel

Ook hebben wij materieel beschikbaar om te kunnen functioneren als tijdelijke bedrijfsbrandweer. Door de inzet van Rijksgediplomeerde brandwachten in combinatie met brandweermaterieel, zoals ademlucht, slangen en een pomp, kan in geval van brand een snelle aanval ingezet worden waarmee de brand onder controle gehouden kan worden totdat de overheidsbrandweer ter plaatse is. Hiermee wordt de functionaliteit van een sprinklerinstallatie in maximale vorm waargenomen.