MENU   

Bel 24/7:

078 645 2257

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Een bedrijfshulpverlener is opgeleid om te handelen bij een calamiteit in een bedrijf: in geval van een brand, bij een verwonding of ter begeleiding van een ontruiming. Belangrijke mensen die de veiligheid in een bedrijf waarborgen! Een onderbezetting van het BHV-team kan dan ook grote gevolgen hebben op het moment dat er zich een incident voordoet. De Groot Brandwachten levert gediplomeerde BHV-ers die voldoen aan de Arbo-wetgeving.

Verplichte BHV-organisatie

Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te nemen op gebied van de interne bedrijfshulpverlening. Dit is vastgelegd in artikel 3 en 15 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De hoofdpunten van deze wettelijke bepalingen zijn:

  • De werkgever heeft de verplichting om maatregelen te treffen voor zijn werknemers en andere werknemers binnen zijn bedrijf ten aanzien van:
  • Eerste hulp bij ongevallen;
  • Het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • Alarmering en ontruiming; communicatie en verbindingen met externe hulpdiensten.
  • Er dienen tijdens de bedrijfstijd voldoende BHV-ers beschikbaar te zijn voor een effectieve inzet bij eerste hulp, brandbestrijding en het alarmeren en evacueren van de aanwezige werknemers
  • Als een organisatie bhv’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren.

De Bedrijfshulpverleners van De Groot Brandwachten zijn volledig opgeleid en geoefend om op te kunnen treden als BHV’er, ploegleider BHV of hoofd-BHV.

BHV+

In sommige situaties kunnen bedrijven behoefte hebben aan bedrijfshulpverleners met aanvullende opleidingen. Denk hierbij aan een uitgebreidere EHBO-opleiding of de kunde om te werken met onafhankelijke ademlucht zodat het BHV-team ook in de rook hulp kan verlenen. Ook dit regelen wij voor u. Neem gerust contact op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken, of wellicht is de inzet van één van onze First Responder Teams een passende maatregel.