MENU   

Bel 24/7:

078 645 2257

Repressieve brandwachten voor uw bedrijfsbrandweer

Bedrijven die in geval van een brand of ongeval een bijzonder gevaar kunnen opleveren voor de openbare veiligheid, kunnen door een veiligheidsregio als bedrijfsbrandweerplichtig aangemerkt worden. De veiligheidsregio schrijft voor hoeveel brandweermensen en welke materialen continu aanwezig moeten zijn om direct op te kunnen treden in geval van een calamiteit zoals brand of een incident met gevaarlijke stoffen.

Gegarandeerde paraatheid

Voor veel bedrijven is het moeilijk om een bedrijfsbrandweer operationeel te houden. Door onder andere geautomatiseerde bedrijfsprocessen neemt het aantal aanwezige medewerkers af en daarmee ook het aantal personen die een brandweerorganisatie in stand kunnen houden. Ook brengt de verantwoordelijke taak van bedrijfsbrandweer-medewerker een behoorlijk zware last met zich mee, zoals opleiding en bijscholingen. Tijdens deze momenten is de medewerker niet beschikbaar om zijn reguliere werkzaamheden uit te voeren.

De Groot Brandwachten kan ondersteuning bieden in het operationeel houden van bedrijfsbrandweerkorpsen. Wij beschikken over Rijksgediplomeerde brandwachten die kundig zijn om diverse functies te vervullen binnen een bedrijfsbrandweer. Als manschap, maar ook als chauffeur of bevelvoerder. Door de inzet van deze brandwachten kan de beschikbaarheid van uw bedrijfsbrandweer gegarandeerd worden. Ook kunnen wij voorzien in het volledig opzetten en in stand houden van een bedrijfsbrandweer-inrichting.

Aanvulling

Om diverse redenen kan het voorkomen dat uw bedrijfsbrandweer-organisatie tijdelijk onderbezet is. In dit geval kunnen wij voorzien in de levering van één of meerdere brandwachten op de momenten dat u dit nodig heeft. Uiteraard dragen wij er zorg voor om zo veel als mogelijk dezelfde medewerkers in te zetten, waardoor specifieke bekendheid van uw bedrijf opgebouwd kan worden. Daarbij is het mogelijk om persoonlijk materieel, zoals beschermende kleding en helm, mee te leveren.

Volledige bedrijfsbrandweer

Er zijn diverse scenario’s te bedenken waarin het noodzakelijk is om op korte termijn (tijdelijk) een bedrijfsbrandweer-organisatie operationeel te krijgen. Dit kan voorkomen doordat er specifieke werkzaamheden zoals een shutdown of groot onderhoud wordt uitgevoerd. Maar het is ook mogelijk dat een acute bedrijfsbrandweer wordt geëist door een handhavingsprocedure. In alle gevallen kan De Groot Brandwachten voorzien in de verzorging van een volledig functionerende bedrijfsbrandweer. Wij beschikken over kundige Rijksgediplomeerde brandwachten met ruime ervaring in industriële omgevingen. Ook organiseren wij alle benodigde materialen zoals voertuigen inclusief bepakking, persoonlijke beschermingsmiddelen en alle randzaken die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van het brandweerteam.