MENU   

Bel 24/7:

078 645 2257

Brandwachten bij onderhoudswerkzaamheden

Onderhoud aan een gebouw of technische installatie kan een verhoogd risico op brand of incidenten met zich meebrengen. Zogenaamde werkzaamheden onder de noemer ‘heetwerk’, zoals las- of slijpwerkzaamheden, kan er, bij onvoorzichtigheid, voor zorgen dat er brand ontstaat. Maar ook is het soms noodzakelijk om onderdelen van een brandmeldinstallatie uit te schakelen. Of er komt een combinatie van beide voorkomen, bijvoorbeeld als er rook- of stofvorming wordt verwacht bij de uit te voeren werkzaamheden. De brandwachten van De Groot Brandwachten houden toezicht op het brandveilig uitvoeren van de werkzaamheden.

Heetwerk

Bij las-, slijp- en snijbrandwerkzaamheden komt veel warmte vrij. Logischerwijs kan deze hitte voor brandgevaar zorgen, zeker als er op plaatsen wordt gewerkt waar brandbare materialen in de buurt zijn. Veel verzekeraars eisen in deze gevallen de inzet van één of meerdere brandwachten.

Voor aanvang van het werk overleggen we met de monteurs hoe de werkzaamheden uitgevoerd worden en hoe dit zo veilig mogelijk kan gebeuren. Tijdens de uitvoering blijft de brandwacht op de achtergrond, maar houdt wel continu toezicht op het werk. Als de brandwacht een onveilige situatie constateert handelt hij of zij hiernaar en onderbreekt desnoods de werkzaamheden totdat het gevaar is opgelost. Mocht er onverhoopt toch een brandje ontstaan zal de brandwacht proberen deze met een klein blusmiddel te doven.

De Groot Brandwachten heeft veel specifieke apparatuur in huis om de controle op brandgevaarlijke situaties zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Denk hierbij aan warmtebeeldcamera’s en gasdetectieapparatuur waarmee kleine smeulbrandjes, die met het blote oog niet waarneembaar zijn, wel gemeten kunnen worden.

Uitschakeling van brandmeldinstallatie of sprinklerinstallatie

Het kan ook voorkomen dat er geen ‘heetwerk’ wordt uitgevoerd maar het wel noodzakelijk is om (een deel van) de brandmeld- of sprinklerinstallatie uit te schakelen. Dit kan bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden gebeuren waar stofvorming wordt verwacht. Het is in deze situatie niet noodzakelijk om continu toezicht te houden op de werkzaamheden: in veel gevallen zijn deze werkzaamheden immers niet brandgevaarlijk. Maar… door de uitschakeling van de branddetectie-installatie is het wel noodzakelijk om toezicht te houden op de brandveiligheid.

Doorbreking van compartimentscheiding

Om een snelle brandverspreiding te voorkomen wordt een gebouw tijdens de bouw voorzien van compartimentscheidingen. Deze eisen voor deze scheidingen zijn wettelijk vastgelegd in het bouwbesluit: de WBDBO. Tijdens onderhoudswerkzaamheden kan het voorkomen dat deze brandwerende scheidingen worden doorbroken, waardoor het pand (tijdelijk) niet meer voldoet aan het bouwbesluit. Op basis van gelijkwaardigheidsregels (dit is wettelijk zo bepaald) kan er voor gekozen worden om één of meerdere brandwachten in te zetten om het brandgevaar te minimaliseren.