MENU   

Bel 24/7:

078 645 2257

Rijksgediplomeerde brandwachten 24/7 bereikbaar

Een uitgevallen brandmeldinstallatie, een niet functionerend sprinklersysteem, afgekeurde compartimentscheidingen of nacontrole na een brand: er zijn vele oorzaken te bedenken waarbij ad-hoc brandwachten ingezet dienen te worden. De Groot Brandwachten is hier specialist in.

Heeft u direct een of meerdere brandwachten nodig, of wilt u een vrijblijvend advies van een expert op gebied van de inzet van brandwachten? Bel dan direct onze 24/7 spoedlijn: 078-645 2257. Wij kunnen in heel Nederland binnen 2 uur een brandwacht op uw locatie leveren. Tarieven bespreken we vooraf, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Veel ondernemers worden verrast door de eis van de inzet van brandwachten. Wij kunnen ons dan ook goed voorstellen dat u niet weet wat u met de situatie aan moet. Wij stemmen namens u af wat de instantie die de inzet van brandwachten verlangt, van u nodig heeft. Op deze manier bent u gegarandeerd van een inzet die verloopt conform alle eisen. Wij ontzorgen u graag op dit gebied!

Er wordt een brandwacht geëist: wat nu?

Brandwachten die met spoed moeten worden ingezet worden vaak geëist door de gemeente, brandweer of verzekeraar. De precieze oorzaak van deze eis kan divers zijn, maar het heeft altijd dezelfde strekking: de brandpreventieve maatregelen die in een gebouw getroffen zijn functioneren niet naar behoren of ontbreken.

De daarvoor verantwoordelijke en bevoegde instanties eisen bij complexe panden of locaties waar geslapen wordt de inzet van één of meerdere brandwachten. Let op: het is altijd de eisende partij die het aantal brandwachten bepaalt: vraag dit dus na! Heeft u hierbij hulp nodig? Bel dan ook met ons.

Wat is een brandwacht?

Een brandwacht (voluit: Rijksgediplomeerd Brandwacht) is een persoon die opgeleid is tot brandweerman of -vrouw. De brandwachten van De Groot Brandwachten zijn actief (geweest) bij brandweerkorpsen in het hele land. In een opleiding van 2 jaar leren zij alles op het gebied van brandbestrijding. Ook brandpreventie krijgt aandacht in de opleiding. Met deze achtergrond is een brandwacht goed in staat om in te schatten waar de gevaren van brand liggen en welke acties er ondernomen moeten worden om de risico’s te beperken, zodat de kans op brand minimaal is.

Wat komt een brandwacht doen?

De inzet van een brandwacht is tweeledig. De voornaamste inzet van brandwachten is ‘preventief’: het voorkomen van brand. De brandwacht loopt inspectierondes, waarbij hij of zij alle mogelijke brandgevaarlijke situaties bekijkt. Waar nodig nemen zij maatregelen om het brandgevaar te minimaliseren. Ook controleren de brandwachten of alle vluchtroutes goed begaanbaar zijn. Tot slot wordt de bereikbaarheid van blusmiddelen gecontroleerd. Deze inspectierondes worden periodiek herhaald.

In geval van een onverhoopte calamiteit treedt de brandwacht ‘repressief’ op. Wanneer de eigen veiligheid het toelaat zullen de brandwachten proberen de brand te blussen. Daarnaast voert een brandwacht alle BHV-taken uit, zoals het assisteren met de ontruiming en eventueel het alarmeren van de brandweer. Brandwachten zijn ook opgeleid tot EHBO’er, dus bij persoonlijk letsel bieden zij ook direct hulp.

Hoe ziet een brandwacht er uit?

Afhankelijk van de locatie waar de brandwacht ingezet wordt ziet een brandwacht er als volgt uit: In een schone omgeving, zoals een winkelcentrum, zorginstelling, kantorencomplex of een ‘schone’ productieruimte zullen de brandwachten, tenzij anders overeengekomen, een blauw overhemd en zwarte werkbroek dragen. Op het overhemd zijn herkenningstekens van de brandweer en rangaanduidingen aanwezig, zodat duidelijk zichtbaar is dat de persoon een brandwacht is.

In vervuilde omgevingen, bijvoorbeeld na een brand of in industriële ruimten, dragen de brandwachten overalls of brandweer-bluspakken. Ook in deze kleding zijn de brandwachten herkenbaar.

Uiteraard zijn er goede afspraken over de kleding van een brandwacht. We begrijpen dat het niet op iedere locatie wenselijk is dat er een geüniformeerd persoon aanwezig is. Overleg dit gerust met ons, wij passen ons graag aan.

Hoeveel brandwachten moeten ingezet worden?

Zoals eerder aangegeven is de partij die de brandwachten eist (gemeente, brandweer of verzekeraar) ook de partij die aangeeft hoeveel brandwachten ingezet dienen moeten worden en op welke manier. Dit aantal wordt bepaald aan de hand van de gebruiksfunctie, complexiteit en grootte van het pand. De Groot Brandwachten volgt deze eis op en zorgt ervoor dat de invulling van de brandwachtdiensten volgens afspraak verloopt. Soms wordt er een eis gesteld dat 1 brandwacht aanwezig moet zijn op een locatie waar verder niemand aanwezig is. Wij zijn vanwege onze eigen veiligheid huiverig voor deze ‘solo’ inzetten. Op het moment dat de brandwacht iets overkomt is dan niemand anders in de buurt om hulp in te schakelen. Om deze reden is het ons bedrijfsbeleid om geen projecten te accepteren waar 1 enkele brandwacht in een lege locatie wordt ingezet: de inzet is  altijd met minimaal 2 personen.

Beïnvloedt en brandwacht mijn bedrijfsprocessen?

De brandwacht zal altijd proberen zich zo veel mogelijk op de achtergrond te houden en zich niet te mengen in uw normale bedrijfsvoering. Vaak kan een preventieve inspectieronde zelfstandig uitgevoerd worden zonder uw medewerkers daarin te storen. Ook het aantal uit te voeren rondes is sterk afhankelijk van de brandrisico’s en het aantal aanwezige personen in uw pand. Het is bijvoorbeeld weinig zinvol om ieder half uur een controle uit te voeren in een kantoor dat in gebruik is: het brandrisico zal gelijk blijven en er zijn al continu mensen aanwezig die alarm kunnen slaan in geval van een calamiteit.

Dit ligt anders als er ‘heetwerk’-werkzaamheden worden uitgevoerd, bijvoorbeeld las- of slijpwerkzaamheden. In dit geval zal een brandwacht hier continu bij aanwezig zijn. Maar ook dan zullen de brandwachten zich op de achtergrond houden en zich niet bemoeien met de werkzaamheden. Tenzij het een brandgevaar oplevert, uiteraard.

De brandwachten vragen toegang tot de ruimten in uw pand die geïnspecteerd moeten worden, om aan de eis van het bevoegd gezag te voldoen. Mogelijk zijn hier ruimten bij waarvan u liever niet heeft dat deze door ‘buitenstaanders’ betreden worden. Dit kunnen wij ons zeer goed voorstellen en dit is een situatie waar wij zeer geregeld mee te maken hebben. Hierover maken wij met u goede afspraken en dit bespreken we dan ook graag bij aanvang van de brandwacht-inzet.

Welke faciliteiten heeft een brandwacht nodig?

De brandwachten van De Groot Brandwachten zijn zeer flexibel en we zijn het gewend om ons werk onder ‘primitieve’ omstandigheden uit te voeren. Maar uiteraard zijn en blijven wij mensen met de gebruikelijke behoeften zoals de aanwezigheid van een toilet. En het is prettig om de beschikking te hebben over een afsluitbare ruimte waar we onze persoonlijke spullen kwijt kunnen en waar ook even gezeten kan worden tussen de inspectierondes.

Wij voorzien zelf in ons eten en drinken (en maken uiteraard graag gebruik van een bedrijfskantine als deze aanwezig is) en de beschikking over een koffieautomaat zou erg prettig zijn.